Статті на: Звіти

Загальна аналітика рішення PlanoHero

Загальні показникиОборот - це сума грошових надходжень від продажів товарів за вибраний період. Дані беруться з чеків.
Прибуток - це різниця між грошовою виручкою від реалізації товару (оборотом) і собівартістю товару. Дані беруться з чеків
Кількість продажів - це кількість проданих товарів з певної категорії за вибраний період. Дані беруться з чеків.
Кількість чеків - це загальна кількість чеків продажу товарів (без урахування к-сті чеків повернень) за вибраний період.
Кількість залишків - це кількість товарів наявних в магазині на кінець вибраного періоду. Дані беруться з таблиці Inventory.
Ціна - середня ціна товару за вибраний період. Дані беруться з чеків.

Плани магазинівДискретний / неперервний розподілДискретний розподіл - стелажі розділяються на чотири групи в залежності від відсотку в продажах. Кожна група підсвічується відповідним кольором на плані магазину.

Наприклад, стелажі, які формують від 0 до 10 відсотків обороту зафарбовуються в червоний колір. На панелі фільтрів розміщена спеціальна підказка, яка показує, в який колір фарбуються стелажі кожної групи. Також на панелі можна змінити відсотки кожної групи та вибрати показник, який буде відображатися на плані магазину.

Неперервний розподіл - стелажі підсвічуються одним кольором, але з різною насиченістю. Чим більше значення показника - тим більша насиченість кольору.

Внизу сторінки розташована таблиця, в якій зібрані дані всіх показників за вибраний період.

У таблиці відображаються:
Назва планограми;
Тип планограми - Основна / Додаткова;
Оборот - сума обороту всіх викладених товарів на планограмі за вибраний період.
Частка обороту від магазину - Оборот планограми х 100 / Сума оборотів всіх планограм плану
Оборот на пог. м. обладнання - Оборот товарів на планограмі за вибраний період / Погонні метри обладнання
Кількість продажів - сума к-сті продажів всіх товарів на планограмі за вибраний період.
Частка к-сті продажів від магазину - К-сть продажів планограми х 100 / Сума к-сті продажів всіх планограм плану
Кількість чеків - сума к-сті чеків всіх товарів на планограмі за вибраний період.
Частка к-сті чеків від магазину - К-сть чеків планограми х 100 / Сума к-сті чеків всіх планограм плану
Прибуток - сума прибутків всіх товарів на планограмі за вибраний період.
Частка прибутку від магазину - Прибуток планограми х 100 / Сума прибутків всіх планограм плану
Прибуток на пог. м. обладнання - Прибуток товарів на планограміПогонні метри обладнання
Кількість залишків - сума залишків всіх викладених товарів на планограму на кінець встановленого періоду.
Частка к-сті залишків від магазину - К-сть залишків товарів планограми х 100 / Сумарна к-сть залишків товарів всіх планограм плану
Собівартість залишків - Собівартість товару х К-сть залишків цього товару.

Розрахунки показників дискретного аналізу

Розрахунок частки обороту, к-сті продажів, к-сті чеків, прибутку і к-сті залишків від магазину:
Формула: n = n1 х 100n2
де:
n - частка, яку необхідно знайти (оборот, к-сть продажів, прибуток …)
n1 - показник, від якого потрібно знайти частку (оборот, к-сть продажів, к-сть чеків, прибуток і к-сть залишків по обладнанню)
n2 - Сума показників (n1) всього обладнання магазину

Наприклад: Визначаємо Частку обороту стелажу “Пиво” від магазину:
n1 - оборот за вибраний період стелажу “Пиво”
n2 - сума оборотів всіх стелажів магазину за вибраний період.

Частку обороту стелажу “Пиво” від магазину = 7014,60 х 10065480,75 = 11%

Важливо! Отриманий результат заокруглюється до двох знаків після коми.


Квадрантний аналізКвадрантний аналіз або “четверний” дає можливість провести аналіз планограм одразу за двома показниками, за якими підсвітяться планограми на плані:
Оборот;
К-сть чеків;
К-сть продажів;
Прибуток;
К-сть залишків;
Собівартість залишків;
Оборот на погонний метр;
Прибуток на погонний метр.

Планограми на плані магазину зафарбовуються відповідно до квадранту, в який вони потрапляють. Якщо, наприклад, в планограми показник по вісі X та показник по вісі Y вищі середнього, планограма підсвітиться зеленим - Квадрант 1. Якщо показник по вісі X нижче середнього, а показник по вісі Y вище - планограма підсвітиться жовтим - Квадрант 2.

В таблиці відображаються такі показники:

Назва планограми;
Тип планограми - Основна / Додаткова;
Оборот - відображається сума обороту товарів на планограмі. Дані беруться з чеків.
Оборот на пог. м. обладнання - Оборот товарів планограми / Погонні метри обладнання
Кількість продажів - сума к-сті продажів всіх викладених товарів на планограму.
Кількість чеків - сума к-сті чеків всіх товарів на планограмі.
Прибуток - сума прибутків всіх викладених товарів на планограму.
Прибуток на пог. м. обладнання - Прибуток товарів планограми / Погонні метри обладнання
Кількість залишків - сума залишків всіх викладених товарів на планограмі на кінець встановленого періоду.
Собівартість залишків - Собівартість товару х К-сть залишків цього товару

Аналіз викладених товарівЗвіт “Аналіз викладених товарів” дає можливість проаналізувати товари викладені на всіх планограмах на плані магазину. При застосуванні цього аналізу, планограми на плані підсвітяться зеленим кольором відповідно до відсотку заповненості кожної планограми.

Стелажі з найбільшим відсотком заповненості будуть підсвічені насиченим кольором, а стелажі у яких відсоток заповненості близький до нуля - будуть підсвічені прозорим (майже білим) кольором.

У фільтрах можна встановити показник, по якому будуть підсвічуватись планограми на плані магазину.

В налаштуваннях звіту є можливість обрати різні типи групування: по планограмах, по категоріях, по брендах та по постачальниках. А також налаштувати відображення колонок.

Звіт дає можливість проаналізувати такі показники:
К-сть фейсів - сума к-сті фейсів товару з усіх полиць планограми. (Якщо товар викладений у декілька фейсів у висоту або глибину, вони не враховуються)
Запас товару на полиці, шт. - це загальна кількість викладеного товару на полицю. К-сть фейсів х Глибина викладки х Висота викладки, сумарно по всім полицях, гачках і ящиках планограми. (На вагових товарах вказується “1”)
Запас товару на полиці, дні - відображає на скільки днів вистачить викладеного товару: Запас товару, шт. / Середня к-сть продажів товару за день. Якщо у товару не було продажів, відображається “0”. Для вагових товарів: Запас товару х 1.
К-сть залишків - сума залишків всіх викладених товарів на планограму на кінець встановленого періоду.
Погонні метри викладки - погонні метри викладки товару на обладнанні:Ширина товару х К-сть фейсів. Якщо товар ваговий, рахується: Довжина ящика - товщина стінок.
Відсоток викладки від обладнання - відображає частку викладки товару від обладнання: Погонні метри викладки товару х 100 / Погонні метри обладнання
Оборот - відображається сума обороту товарів на планограмі. Дані беруться з чеків.
Оборот на пог. м. обладнання - Оборот товару за період / Погонні метри обладнання
Оборот на пог. м. викладки - Оборот товару / Погонні метри викладки цього товару
Частка обороту від планограми - Оборот товару / Сума обороту викладених товарів на планограмі х 100
Коефіцієнт ефективності по обороту - Частка обороту від планограми / Відсоток викладки від обладнання
Прибуток - прибуток товару за вибраний період
Прибуток на пог. м. обладнання - Прибуток товару за період / Погонні метри обладнання
Прибуток на пог. м. викладки - Прибуток товару за період / Погонні метри викладки цього товару
Частка прибутку від планограми- (Прибуток товару / Сума прибутків викладених товарів на планограмі) х 100
Коефіцієнт ефективності по прибутку - Частка прибутку від планограми / Відсоток викладки від обладнання
К-сть продажів - кількість продажів товару за вибраний період
К-сть чеків - кількість чеків з товаром за вибраний період
Середня к-сть продажів за день - К-сть продажів товару за період / К-сть днів у встановленому періоді


Рух відвідувачівЗвіт "Рух відвідувачів" формує теплову карту руху покупців по торговому залу магазину. Теплова карта будується на основі чеків, що потрапили у вибірку. Для налаштування вибірки використовуйте фільтри, які дають можливість вибрати період, час і категорію товарів.
В результаті на плані можна побачити, в які зони і до яких стелажів найчастіше підходять покупці. У зонах забарвлених в червоний і жовтий колір - найбільше скупчення людей, в зонах з зеленим або блакитним кольором - найменше.
Для того, щоб звіт працював, повинні бути прив’язані каси, позначені вхід/вихід та завантажені чеки.

Таким чином ви зможете проаналізувати, наприклад, як рухалися відвідувачі, які купили хлібобулочні вироби першого квітня з 15:00 до 21:00. А також визначити, з яких ще стелажів вони купували товари.

ПланограмиДискретний / неперервний розподілДискретний розподіл - товари розподіляються на чотири групи в залежності від частки обраного показника. Кожна група підсвічується іншим кольором.
Безперервний розподіл - товари підсвічуються одним кольором, але з різною насиченістю. Чим більше значення показника - тим більша насиченість кольору.

Звіт дає можливість проаналізувати такі показники:
Оборот - це сума грошових надходжень від продажів товарів за вибраний період.
Частка обороту від планограми - Оборот товару х 100 / Сума оборотів всіх товарів планограми
Оборот на пог. м. викладки - Оборот товару / Погонні метрів викладки товарів
Кількість продажів - показує скільки разів було продано певний товар чи товари з певної категорії за вибраний період.
Частка к-сті продажів від планограми - К-сть продажів товару х 100 / Сума к-сті продажів всіх товарів планограми
Кількість чеків - це загальна кількість чеків продажу товарів (без урахування к-сті чеків повернень) за вибраний період: К-сть чеків товару х 100 / Сума к-сті чеків всіх товарів планограми
Прибуток - різниця між грошовою виручкою від реалізації товару (оборотом) і собівартістю товару.
Частка прибутку від планограми - (Прибуток товару / Сума прибутків викладених товарів на планограмі) х 100
Прибуток на пог. м. викладки - Прибуток товару / Погонні метрів викладки товарів
К-сть залишків - сума залишків всіх викладених товарів на планограму на кінець встановленого періоду.
Частка к-сті залишків від планограми - К-сть залишків товару х 100% / Сума к-сті залишків всіх товарів планограми
Собівартість залишків - Собівартість товару х К-сть залишків

Розрахунки показників дискретного аналізу


Розрахунок частки обороту, к-сті продажів, к-сті чеків і прибутку від планограми:

Формула: у = у1 х 100у2, де:
у - частка, яку необхідно знайти (оборот, к-сть продажів, прибуток …)
у1 - показник, від якого потрібно знайти частку
у2 - Сума показників (у1) всіх товарів планограми

Наприклад: Визначаємо Частку прибутку товару “ППБ Закарпатське 0,5 .” від планограми:
n1 - прибуток за вибраний період товару “ППБ Закарпатське 0,5 .”
n2 - сума прибутків всіх товарів планограми за вибраний період.

Частку прибутку товару “ППБ Закарпатське 0,5 .” від планограми = 480 х 1004338 = 11%

Важливо! Отриманий результат заокруглюємо до двох знаків після коми.

Обрахунок показників:Частка викладки від категорії


Показує скільки відсотків займає товар від своєї категорії

Частка викладки від категорії розраховується за алгоритмом:
Вираховуємо погонні метри викладки кожного товару.
Додаємо погонні метри викладки товарів, які належать одній категорії. Отримуємо суму погонних метрів викладки кожної категорії.
Вираховуємо частку викладки товару від своєї категорії за формулою: х=(n/n1) х 100, де:
n - погонні метри викладки товару
n1 - погонні метри викладки категорії, до якої належить товар n

Частка викладки від бренду


Показує скільки відсотків займає товар від свого бренду

Частка викладки від категорії розраховується за алгоритмом:
Вираховуємо погонні метри викладки кожного товару.
Додаємо погонні метри викладки товарів, які належать одному бренду (товари без бренду сумуємо між собою). Отримуємо суму погонних метрів викладки кожного бренду і суму погонних метрів викладки товарів без бренду.
Вираховуємо частку викладки товару від свого бренду за формулою: х=(n/n1) х 100, де:
n - погонні метри викладки товару
n1 - погонні метри викладки бренду, до якого належить товар n

Частка викладки від постачальника


Показує скільки відсотків займає товар від свого постачальника

Частка викладки від постачальника розраховується за алгоритмом:
Вираховуємо погонні метри викладки кожного товару.
Додаємо погонні метри викладки товарів, які належать одному постачальнику (товари без постачальників сумуємо між собою). Отримуємо суму погонних метрів викладки кожного постачальника і суму погонних метрів викладки товарів без постачальника.
Вираховуємо частку викладки товару від свого бренду за формулою: х=(n/n1) х 100, де:
n - погонні метри викладки товару
n1 - погонні метри викладки бренду, до якого належить товар n

Частка викладки від обладнання

Показує скільки відсотків займає товар від обладнання, на якому він викладений

Частка викладки від обладнання розраховується за формулою:
х=(n/n1)x100, де:
n - погонні метри викладки товару
n1 - погонні метри обладнання, на якому розташований товар n


Квадрантний аналізКвадрантний аналіз дає можливість провести аналіз відразу за двома показниками. Товари змінюють свій колір відповідно до показників.

Якщо, наприклад, у товару показник по Х і по Y вище середнього, він буде зеленим. Якщо показник по Х нижче середнього, а по Y вище - він буде жовтим.

Звіт дає можливість проаналізувати такі показники:
Оборот - це сума грошових надходжень від продажу товарів за вибраний період.
Оборот на пог. м. викладки - Оборот товару / Сума погонних метрів всіх викладених товарів
Кількість продажів - загальна кількість продажів товарів за вибраний період.
Кількість чеків - це загальна кількість чеків продажу товарів (без урахування к-сті чеків повернень) за вибраний період.
Прибуток - це різниця між грошовою виручкою від реалізації товару (оборотом) і собівартістю товару.
Прибуток на пог. м. викладки - Прибуток товару / Сума погонних метрів всіх викладених товарів
Кількість залишків - це кількість товарів наявних в магазині на кінець вибраного періоду.
Собівартість залишків - Собівартість товару х К-сть залишків цього товару

Втрачені продажіЗвіт Втрачені продажі дає можливість визначити кількість збиткових днів, коли товар не продавався або його продажі були дуже низькими.

До звіту потрапляють товари, які мають постійні продажі, але за певних причин не продавалися хоча б один день протягом вибраного періоду (наприклад, товару не було на залишку). Окрім цього товари проходять перевірку на асиметрію розподілу динаміки кількості продажів. Так, у звіті відображаються тільки ті, що мають симетричну (рівномірну) динаміку продажів. Тобто окремі значення кількості продажів відхиляються від їх середнього значення несуттєво.

Звіт дає можливість проаналізувати такі показники:
К-сть втрачених днів - число днів протягом вибраного періоду, коли товар не продавався і мав аномально низькі продажі (рахується на основі медіані продажів товару за період)
К-сть днів з нульовими залишками - це сумарна к-сть днів протягом вибраного періоду, коли товару не було на залишку.
Середня к-сть продажів за день - К-сть продажів / К⎯сть днів, у які були продажі товару за період
К-сть втрачених продажів - показує ймовірну кількість продажів, яка могла бути за вибраний період часу за відсутності проблем у магазині. Розраховується за формулою: К-сть втрачених днів х Середня к-сть продажів за день.
Втрачений оборот - це втрати в обороті, які виникли через те, що товар не продавався певну кількість днів: (Оборот товару / К⎯сть продажів товару за період) х К-сть втрачених продажів.
К-сть фейсів - к-сть викладених фейсів товару.
Запас товару на полиці, шт. - це загальна кількість викладених товарів на полиці: К-сть фейсів х Глибина викладки х Висота викладки.


ABC аналізЗа допомогою ABC аналізу можна проаналізувати товари на обладнанні за ступенем цінності.

ABC аналіз ділить товари на три групи за чотирма показниками: Оборот, Прибуток, Кількість продажів і Кількість чеків:
Товари, що потрапили до групи A - найбільш цінні.
Товари, що потрапили до групи B - проміжні.
Товари, що потрапили до групи C - найменш цінні.

Звіт дає можливість проаналізувати такі показники:
Оборот - це сума грошових надходжень від продажів товарів за вибраний період.
Оборот АВС - відображає приналежність товару по обороту відносно встановлених груп розподілу АВС: Оборот товару х 100 / Оборот всіх товарів на планограмі
Прибуток - це різниця між грошовою виручкою від реалізації товару (оборотом) і собівартістю товару.
Прибуток АВС - відображає приналежність товару по прибутку відносно встановлених груп розподілу АВС
К-сть чеків - це загальна кількість чеків продажу товарів (без урахування к-сті чеків повернень) за вибраний період.
К-сть чеків АВС - відображає приналежність товару по к-сті чеків відносно встановлених груп розподілу АВС
К-сть продажів - показує скільки разів було продано певний товар чи товари з певної категорії за вибраний період.
К-сть продажів АВС - відображає приналежність товару по к-сті продажів відносно встановлених груп розподілу АВС
Запас товару на полиці, шт - це загальна кількість викладеного товарів на полицю: К-сть фейсів х Глибина викладки х Висота викладки.


Аналіз запасу товаруЗа допомогою даного аналізу можна визначити відсоток нестачі або надлишку товарів у викладці і прийняти рішення щодо необхідної к-сті товарів на полиці.
К-сть фейсів - кількість викладених фейсів товару.
Запас товару на полиці, шт - це загальна кількість викладеного товарів на полицю: К-сть фейсів х Глибина викладки х Висота викладки.
Запас товару (день, тиждень, місяць) - відображає на скільки днів / тижнів / місяців вистачить викладеного товару: Запас товару на полиці,шт. / Середня к-сть продажів товару за день (тиждень, місяць)
Середня к-сть продажів товару за день (тиждень, місяць) - К-сть продажів товару / К-сть днів (тижнів, місяців) у встановленому періоді
Надлишок / Нестача (%) - Запас товару на полиці,шт - середня к-сть продажів товару за вибраний інтервал х 100 / Середня к-сть продажів товару за вибраний інтервал
К-сть залишків - це кількість товарів наявних в магазині на кінець вибраного періоду.
Собівартість залишків - Собівартість товару х К-сть залишків цього товару.

Звіт в режимі редагування планограмиРейтинг товарів


Рекомендований % від обладнання - рекомендований відсоток викладки товару на обладнанні, розраховується на основі даних історичних продажів.
Фактичний % від обладнання - відображає частку викладки товару від обладнання: Погонні метри викладки товару х 100 / Погонні метри обладнання
К-сть фейсів - кількість викладених фейсів товару.
Погонні метри викладки - відображає погонні метри викладки товару на обладнанні: Ширина товару х К-сть фейсів
Оборот - це сума грошових надходжень від продажів товарів за вибраний період.
Частка обороту - Оборот товару х 100 / Сума оборотів всіх товарів планограми
К-сть продажів - показує скільки разів було продано певний товар чи товари з певної категорії за вибраний період.
Кількість чеків - це загальна кількість чеків продажу товарів (без урахування к-сті чеків повернень) за вибраний період.
Прибуток - це різниця між грошовою виручкою від реалізації товару (оборотом) і собівартістю товару.
Частка прибутку - Прибуток товару х 100 / Сума прибутків всіх товарів планограми

Рейтинг брендів


Рекомендований % від обладнання - рекомендований відсоток викладки бренду на обладнанні, розраховується на основі даних історичних продажів.
Фактичний % від обладнання - відображає частку викладки бренду від обладнання: Погонні метри викладки товарів одного бренду х 100 / Погонні метри обладнання
Плановий % від обладнання - відображає встановлений вручну плановий відсоток викладки бренду від обладнання
Погонні метри викладки - відображає погонні метри викладки товарів одного бренду на планограмі: Ширина товару х К-сть фейсів
К-сть фейсів - кількість викладених фейсів товарів одного бренду на обладнанні.
Оборот - це сума грошових надходжень від продажів товарів одного бренду за вибраний період.
Частка обороту - Оборот бренду х 100 / Сума оборотів товарів всіх брендів
К-сть продажів - кількість продажів товарів одного бренду за вибраний період.
Кількість чеків - кількість чеків з товарами одного бренду за вибраний період.
Прибуток - це різниця між грошовою виручкою від реалізації товарів одного бренду і собівартістю товарів.
Частка прибутку - Прибуток бренду х 100 / Сума прибутків товарів всіх брендів

Рейтинг категорій


Рекомендований % від обладнання - рекомендований відсоток викладки категорії на обладнанні, розраховується на основі даних історичних продажів.
Фактичний % від обладнання - відображає частку викладки категорії від обладнання: Погонні метри викладки товарів однієї категорії х 100 / Погонні метри обладнання
Плановий % від обладнання - відображає встановлений вручну плановий відсоток викладки категорії від обладнання
Погонні метри викладки - відображає погонні метри викладки товарів однієї категорії на планограмі: Ширина товару х К-сть фейсів
К-сть фейсів - к-сть викладених фейсів товарів однієї категорії на обладнанні.
Оборот - це сума грошових надходжень від продажів товарів однієї категорії за вибраний період.
Частка обороту - Оборот категорії х 100 / Сума оборотів товарів всіх категорій
К-сть продажів - кількість продажів всіх товарів однієї категорії за вибраний період.
Кількість чеків - кількість чеків з товарами однієї категорії за вибраний період.
Прибуток - це різниця між грошовою виручкою від реалізації товарів однієї категорії і собівартістю цих товарів.
Частка прибутку - Прибуток категорії х 100 / Сума прибутків товарів всіх категорій

Рейтинг постачальників


Рекомендований % від обладнання - рекомендований відсоток викладки постачальника на обладнанні, розраховується на основі даних історичних продажів.
Фактичний % від обладнання - відображає частку викладки постачальника від обладнання: Погонні метри викладки товарів одного постачальника х 100 / Погонні метри обладнання
Погонні метри викладки - відображає погонні метри викладки постачальника на обладнанні.
К-сть фейсів - к-сть викладених фейсів товарів одного постачальника на обладнанні.
Оборот - це сума грошових надходжень від продажів товарів одного постачальника за вибраний період.
Частка обороту - Оборот постачальника х 100 / Сума оборотів товарів всіх постачальників
К-сть продажів - кількість продажів всіх товарів одного постачальника за вибраний період.
Кількість чеків - К-сть чеків з товарами одного постачальника за вибраний період.
Прибуток - це різниця між грошовою виручкою від реалізації товарів одного постачальника і собівартістю цих товарів.
Частка прибутку - Прибуток постачальника х 100 / Сума прибутків товарів всіх постачальників

Аналіз ефективності товарівПогонні метри викладки на обладнанні - відображає погонні метри викладки товару на обладнанні: Ширина товару х к-сть фейсів
Відсоток викладки на обладнанні - відображає частку викладки товару від обладнання: Погонні метри викладки товару х 100 / Погонні метри обладнання
Рекомендований відсоток викладки - рекомендований відсоток викладки товару на обладнанні, розраховується на основі даних історичних продажів.
Відсоток викладки від полиці - Відображає частку викладки товару від однієї полиці обладнання: Погонні метри викладки товару х 100 / Погонні метри полиці / гачка
Запас товару на полиці (поточне обладнання) - запас товару на поточній планограмі.
Запас товару на полиці (інше обладнання) - сума запасу товарів з усіх планограм цього плану магазину.
Запас товару на полиці (по магазину) - кількість товарів на викладці (поточне обладнання) + К-сть товарів на викладці (інше обладнання).
Запас товару на полиці, дні - Запас товару / Середня к-сть продажів товару за день. (Для вагових товарів: Запас товару х 1)
К-сть залишків - це кількість товарів наявних в магазині на кінець вибраного періоду.
Ціна - середня ціна товару за вибраний період.
Оборот - це сума грошових надходжень від продажів товарів за вибраний період.
Оборот АВС - Відображає приналежність товару по обороту відносно груп розподілу АВС
К-сть продажів - показує скільки разів було продано певний товар чи товари з певної категорії за вибраний період.
К-сть продажів АВС - Відображає приналежність товару по к-сті продажів відносно груп розподілу АВС
Середня к-сть продажів за день - К-сть продажів / К-сть днів у встановленому періоді (для вагового = 1)

Аналіз продажів мережіЗвіт “Аналіз продажів мережі” допоможе зробити аналіз продуктивності мережі ефективнішим, зручно порівнюючи продажі між магазинами мережі.

Для того, щоб перейти до звіту, клікніть по блоку “Звіти” та натисніть на “Аналітика”.

Звіт “Аналіз продажів мережі” містить стовпчикову діаграму та зведену таблицю з даними по продажах та викладки мережі магазинів.

Важливо! У звіті “Аналіз продажів мережі” відображаються дані по всім діючим планам магазинів. Неактивні плани магазинів не будуть відображатися у звіті.

Стовпчикова діаграмаСтовпчикова діаграма звіту “Аналіз продажів мережі” полегшує процес аналізу великої кількості даних.

Примітка! При наведенні курсору миші на стовпець відображається інформативна підказка з назвою розрізу, значенням показника та значенням показника за попередній період.

Вісь Х у візуалізації відображає розріз обраний для звіту, а вісь Y відображає показник встановлений у налаштуванні візуалізації.

При кліку по інструменту “Більше” (вертикальна трикрапка) у правому верхньому куті візуалізації розгортається список доступних дій з візуалізацією:

Показник – назва обраного показника. При наведенні курсора миші на показник ліворуч від списку дій розгорнеться додатковий список з переліком доступних показників.
Відобразити – назва обраного відображення. При наведенні курсора миші на пункт ліворуч від списку дій розгорнеться додатковий список з переліком типів відображення.
Налаштування – клік по кнопці відкриває спливаюче вікно Налаштування візуалізації, де можна встановити показник за замовчуванням, налаштувати кількість елементів та персоналізувати візуалізацію.
Зберегти в .png – клік по цій кнопці завантажує візуалізацію як зображення у форматі .png.

Зведена таблицяЗведена таблиця допомагає переглянути дані по продажах магазинів для проведення коректного аналізу бізнесу.

Дані в таблиці групуються по розрізу Плани магазинів за замовчуванням. Клік по стрілці біля назви плану магазину дозволить розгорнути розріз та опуститися на рівень нижче.

За допомогою випадаючого списку на верхній панелі сторінки звіту можна вибрати інший розріз:
Плани магазинів.
Планограми – розріз доступний лише при активному розрахунку “Продажі лише викладених товарів”, розрахунок можна активувати у Фільтрах.
Категорії.
Товари.

Для того, щоб посортувати значення в колонці таблиці, клікніть по назві необхідної колонки:
Перший клік – здійснюється сортування по зростанню.
Другий клік – здійснюється сортування по спаданню.
Третій клік – сортування в колонці скасовується.

У верхньому правому куті над таблицею розташована панель інструментів:
Пошук – динамічний пошук по назві обраного розрізу (план магазину, планограма, категорія).
Налаштування колонок – при кліку відкривається спливаюче вікно “Налаштування колонок”, оберіть необхідні для відображення колонки і натисніть кнопку “Застосувати”, щоб змінити звіт.

Важливо! Колонки, які позначені * будуть відображатися в таблиці лише при активованому типі розрахунку “Продажі лише викладених товарів”, який можна увімкнути у фільтрах.

Зберегти шаблон таблиці – зберігає налаштований вигляд таблиці за замовчуванням.

Фільтри


Фільтри звіту “Аналіз продажів мережі” дозволяють відфільтрувати дані та аналізувати лише необхідну вибірку.

Клік по інструменту “Фільтри” на верхній панелі сторінки відкриває панель Фільтри, де можна налаштувати:
Період – основний період вибірки даних.
Попередній період – попередній період вибірки даних для порівняння.
Розрахунок – тип розрахунку даних для стовпчикової діаграми та зведеної таблиці. Можна вибрати один з двох типів:
- Всі продажі – розрахунок відбувається на основі всіх продажів, всіх товарів за вибрані періоди.
- Продажі лише викладених товарів – розрахунок відбувається на основі лише викладених товарів на планограмах на момент проведення аналізу.
Статус планограми – статуси планограми, по яких можна відфільтрувати дані. Фільтр доступний лише для Типу розрахунку “Продажі лише викладених товарів”.
Категорії
Бренди
Постачальники
Формати магазинів
Групи магазинів
Магазини

Натисніть на кнопку Застосувати для застосування встановлених фільтрів у звіті.

Для того, щоб завантажити звіт у форматі .xls натисніть на кнопку “Завантажити звіт” на верхній панелі на сторінці звіту. Завантажений файл буде містити два листи: Гістограма (зображення стовпчикової діаграми у форматі .png) і Таблиця (зведена таблиця даних).

Важливо! Таблиця у завантаженому файлі відображається зі згорнутими рівнями. Розгорнути можливо лише ті рівні, які були розгорнуті перед завантаженням файлу.

Аналіз викладки товарівЗвіт “Аналіз викладки товарів” допоможе проаналізувати кількість та ефективність погонних метрів викладки, які займає кожна товарна група на планограмі.

Для того, щоб відкрити звіт, потрібно перейти до аналітичних звітів “Звіти” > “Аналітика” та скористатися верхнім перемикачем на сторінці Аналіз продажів мережі > Аналіз викладки товарів.

Стовпчикова діаграма


Стовпчикова діаграма звіту “Аналіз викладки товарів” полегшує процес аналізу великої кількості даних.

Вісь Х у візуалізації відображає розріз обраний для звіту, а вісь Y відображає показник встановлений у налаштуваннях візуалізації.

Щоб налаштувати візуалізацію, потрібно вгорі стовпчикової планограми клікнути по інструменту “Дії” (вертикальна трикрапка) та обрати відповідну дію:
Показник – для вибору показника потрібно навести курсором миші на відповідний рядок та обрати інший доступний показник у списку.
Відобразити – для вибору відображення потрібно навести курсором миші на відповідний рядок та обрати інший тип відображення у списку.
Налаштування – для встановлення показника за замовчуванням, налаштування відображення кількості елементів та персоналізації візуалізації.
Зберегти в PNG – для завантаження візуалізації як зображення у форматі .png.

Зведена таблиця


Зведена таблиця допомагає переглянути дані по обраному розрізу для проведення коректного аналізу бізнесу.

Щоб проаналізувати дані в розрізі Брендів, Категорій, Постачальників, Планів магазинів, Планограм чи Товарів потрібно скористатися перемикачем на верхній панелі.

Для того, щоб посортувати значення в колонці таблиці, достатньо клікнути по назві необхідної колонки:
Перший клік – здійснюється сортування по зростанню.
Другий клік – здійснюється сортування по спаданню.
Третій клік – сортування в колонці скасовується.

Щоб налаштувати відображення колонок чи зберегти шаблон поточного вигляду таблиці за замовчуванням потрібно скористатися відповідними інструментами на панелі над таблицею.

Фільтри


Фільтри дозволяють налаштувати звіт для порівняння різних версій викладок та аналізу ефективності змін внесених у планограми.

Щоб застосувати фільтри, потрібно натиснути на інструмент “Фільтри” на верхній панелі сторінки та вибрати:
Період – основний період вибірки даних.
Попередній період – попередній період вибірки даних для порівняння.
Статус планограми – статус версії планограми відповідно до виконаної дії: На редагуванні, На виконанні, Для перевірки, Повернута на виконання, Підтверджена.
Категорії
Бренди
Постачальники
Формати магазинів
Групи магазинів
Магазини

Відфільтрована вибірка даних по статусу версії буде містити товари з планограм, для яких відповідний статус був найближчим (крайнім) до останнього дня вибраного основного та попереднього періоду.

Наприклад, якщо встановити період 01.01.2022 - 01.02.2022, то планограма, яка отримала статус “На виконанні” 31.01.2022, а потім була виконана та отримала статус “Для перевірки” 05.02.2022 буде відображатися у вибраному періоді з застосуванням фільтру по статусу “На виконанні”, не враховуючи наступні зміни статусу.
Якщо встановити період 01.02.2022 - 05.02.2022, то ця планограма буде відображатися з застосуванням фільтру по статусу “Для перевірки”.

Для того, щоб завантажити звіт у форматі .xls, потрібно натиснути на кнопку Завантажити звіт на верхній панелі на сторінці звіту. Завантажений файл буде містити два листи: Гістограма (зображення стовпчикової діаграми у форматі .png) і Таблиця (зведена таблиця даних).

Важливо! Таблиця у завантаженому файлі відображається зі згорнутими рівнями. Розгорнути можливо лише ті рівні, які були розгорнуті перед завантаженням файлу.

Оновлено: 02/01/2024

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!