Artykuły na: Blok Sprzęt

Blok Sprzęt

Blok "Sprzęt” służy do tworzenia, edycji, kopiowania, przeglądania i usuwania wyposażenia.

Listę wyposażenia można wyświetlić w formie listy lub w formacie miniatury. Domyślnie wybrane jest wyświetlanie w formacie miniatur. Aby zmienić wyświetlenie, należy nacisnąć odpowiedni przycisk na górnym panelu.

Aby przefiltrować listę wyposażeń należy kliknąć przycisk Filtry i wybrać parametry, które mają zostać zastosowane:
Typ wyposażenia - typy, które zostały wybrane podczas tworzenia wyposażenia.
Producent – ​​producenci podani w momencie tworzenia wyposażenia
Stan użytkowania – stan wykorzystania wyposażenia w planogramach.

Notatka! Kolorowe oznaczenie obok nazwy wyposażenia pokazuje stan użytkowania: Pomarańczowy — używany; Czarny - nie używany

Aby skorzystać z funkcji Szukaj należy wpisać nazwę wyposażenia w odpowiednie pole w prawym górnym rogu

Na stronie Lista sprzętu dostępne są następujące opcje:
Kopiuj sprzet;
Usuń spret;
Skonfiguruj sprzet.

Są one dostępne po najechaniu myszką na kartę lub kliknięciu na trzy kropki, w zależności od trybu wyświetlania.
Ponadto funkcje te można zastosować do kilku elementów w trybie wyświetlania listy. W tym celu należy wybrać odpowiednie wyposażenie, aktywując checkbox i wybrać odpowiednią opcję na górnym panelu (po prawej stronie).

Ważne! Usunięcie wyposażenia jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie jest ono używane w żadnych planogramach.

Aby edytować wyposażenie należy wejść w tryb edycji klikając Edytować. Jeśli bieżące wyposażenie jest już używane do planogramów, po zapisaniu zmian zostaniesz poproszony o zapisanie go jako nowego lub bieżącego. Jeśli zapiszesz jako bieżące, zostanie wskazana liczba planogramów użytych w tym wyposażeniu.

Aktualizowane na: 17/07/2024

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!